SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Dịch vụ

THOÁI HÓA GIÁC MẠC

Thoái hóa giác mạc là sự tổn thương xuất hiện ở những bệnh nhân đã trưởng thành do sự thoái triển của mô tế bào

TIÊM LUCENTIS – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

RANIBIZUMAB (LUCENTIS) là một loại thuốc kháng VEGF; thành phần là một mảnh của kháng thể đơn dòng và đã được chứng nhận bởi Cục

Góc Truyền Thông

Sự Kiện