BSCKI NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Chức vụ : Phó trưởng khoa Kết Giác Mạc

Chuyên ngành : Nhãn khoa

Quá trình đào tạo:

Thế mạnh chuyên môn: Khúc xạ trẻ em và điều trị bệnh lý bề mặt nhãn cầu.