THS.BS PHẠM THỊ HỒNG LÊ

Chức vụ : Phó Giám Đốc

Chuyên ngành : Phẫu Thuật Nhãn Khoa

 

Quá trình đào tạo:

– Năm 1993: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bằng bác sĩ đa khoa

– Năm 1997: Chứng chỉ chuyên khoa định hướng mắt

– Năm 2006: Chứng chỉ phẫu thuật LASIK

– Năm 2010: Tốt nghiệp thạc sĩ nhãn khoa

– Năm 2018: Chứng chỉ phẫu thuật Phaco

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật khúc xạ, glaucoma.