SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Kiến thức nhãn khoa

LOẠN THỊ CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

Các nghiên cứu thống kê cho thấy, tỷ lệ mắc các tật khúc xạ đang tăng nhanh ở Việt Nam. Trong đó loạn thị có

Góc Truyền Thông

Sự Kiện