SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Kiến thức nhãn khoa

BỆNH SỤP MI MẮT

Sụp mi là tình trạng mi trên bị sa xuống thấp hơn bình thường, có thể không gây mù lòa nhưng làm giảm chức năng

THOÁI HÓA GIÁC MẠC

Thoái hóa giác mạc là sự tổn thương xuất hiện ở những bệnh nhân đã trưởng thành do sự thoái triển của mô tế bào

Góc Truyền Thông

Sự Kiện