SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Điều trị bằng thuốc và laser

TIÊM LUCENTIS – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

RANIBIZUMAB (LUCENTIS) là một loại thuốc kháng VEGF; thành phần là một mảnh của kháng thể đơn dòng và đã được chứng nhận bởi Cục

BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi : BSCKII Nguyễn Mạnh Hải – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp bệnh viện Mắt Hà

Góc Truyền Thông

Sự Kiện