THẠC SĨ BÁC SĨ TRẦN THỊ LỆ HOA

Chức vụ : Phụ trách khu điều trị theo yêu cầu

 Chuyên ngành : Nhãn khoa

Quá trình đào tạo:

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật điều trị sụp mi, tạo hình thẩm mỹ mắt, Phẫu thuật Phaco – điều trị đục thủy tinh thể.