THS.BS TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

Chức vụ : Trưởng Khoa Tổng Hợp

Chuyên ngành : Nhãn Khoa

Quá trình đào tạo:

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật phaco, phẫu thuật lệ đạo

Nghiên cứu khoa học :