BSCKI  LÊ THỊ THANH TÂM

Chức vụ : Trưởng phòng TCCB

Chuyên ngành : Phẫu thuật nhãn khoa

Quá trình đào tạo :

Năm 1998: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Năm 2005:Tốt nghiệp Chuyên khoa I – Đại học Y Hà Nội

Năm 2011: Tốt nghiệp khóa đào tạo khúc xạ Bệnh viện Mắt TW

Năm 2013: Tốt nghiệp khóa đào tạo phẫu thuật phaco tại trường Đại học Y dược TP HCM

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật Phaco

Công trình nghiên cứu KH: Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị xuất huyết tiền phòng do chấn thương đụng dập nhãn cầu tại Bệnh viện Mắt Hà Nội.