THS.BS NGUYỄN THỊ QUỲNH

Chức vụ : Trưởng Khoa Đáy Mắt 

Chuyên ngành : Phẫu thuật Nhãn Khoa

Quá trình đào tạo :

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật Phaco, Glaucoma, Đáy mắt – màng bồ đào

 Công trình Nghiên cứu KH: