SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Orthor K

LOẠN THỊ CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

Các nghiên cứu thống kê cho thấy, tỷ lệ mắc các tật khúc xạ đang tăng nhanh ở Việt Nam. Trong đó loạn thị có

Góc Truyền Thông

Sự Kiện