SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Doctor

TS.BS NGUYỄN XUÂN TỊNH

TS.BS NGUYỄN XUÂN TỊNH Chức vụ : Giám Đốc Chuyên ngành : Phẫu thuật nhãn khoa Quá trình đào tạo : Tốt nghiệp bác sĩ

Ths.BS PHẠM THỊ HỒNG LÊ

THS.BS PHẠM THỊ HỒNG LÊ Chức vụ : Phó Giám Đốc Chuyên ngành : Phẫu Thuật Nhãn Khoa   Quá trình đào tạo: – Năm

BSCKII PHẠM VĂN HIỆU

BSCKII PHẠM VĂN HIỆU Chức vụ : Phó Giám Đốc  Chuyên ngành : Phẫu Thuật Nhãn Khoa Quá trình đào tạo: Năm 1990: Tốt nghiệp

BSCKI NGUYỄN THỊ THANH

BSCKI NGUYỄN THỊ THANH Chức vụ : Phó Trưởng Khoa Khám Bệnh Chuyên ngành : Nhãn Khoa Quá trình đào tạo : Năm 1994 :

THS.BS TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

THS.BS TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG Chức vụ : Trưởng Khoa Tổng Hợp Chuyên ngành : Nhãn Khoa Quá trình đào tạo: Năm 1992: Tốt nghiệp

THS.BS NGUYỄN THỊ THANH

THS.BS NGUYỄN THỊ THANH PHÓ TRƯỞNG KHOA ĐÁY MẮT Chuyên ngành : Dịch Kính – Võng Mạc Quá trình đào tạo : Năm 2005: Tốt

BSCKI LÊ THỊ THANH TÂM

BSCKI  LÊ THỊ THANH TÂM Chức vụ : Trưởng phòng TCCB Chuyên ngành : Phẫu thuật nhãn khoa Quá trình đào tạo : Năm 1998:

THS.BS NGUYỄN THỊ QUỲNH

THS.BS NGUYỄN THỊ QUỲNH Chức vụ : Trưởng Khoa Đáy Mắt  Chuyên ngành : Phẫu thuật Nhãn Khoa Quá trình đào tạo : Năm 1994:

THS.BS TRẦN THỊ LỆ HOA

THẠC SĨ BÁC SĨ TRẦN THỊ LỆ HOA Chức vụ : Phụ trách khu điều trị theo yêu cầu  Chuyên ngành : Nhãn khoa Quá

BS CKII NGUYỄN MẠNH HẢI

BS CKII NGUYỄN MẠNH HẢI Chức vụ : Phó trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Tham gia công tác chuyên môn tại khoa Đáy Mắt

Góc Truyền Thông

Sự Kiện