BSCKI NGUYỄN THỊ THANH

Chức vụ : Phó Trưởng Khoa Khám Bệnh

Chuyên ngành : Nhãn Khoa

Quá trình đào tạo :

Thế mạnh chuyên môn : Khám và điều trị bệnh lý chuyên khoa Mắt, thực hiện các kĩ thuật như :Kiểm soát cận thị bằng Ortho K, Laser CO2, tạo hình mi mắt.