TS.BS NGUYỄN XUÂN TỊNH

Chức vụ : Giám Đốc

Chuyên ngành : Phẫu thuật nhãn khoa

Quá trình đào tạo :

Thế mạnh chuyên môn :