SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Doctor

BSCKI NGUYỄN THỊ THU THỦY

BÁC SĨ CKI NGUYỄN THỊ THU THỦY Chức vụ : Phó Trưởng Khoa Tổng Hợp Chuyên ngành : Phẫu Thuật Nhãn Khoa Quá trình đào

Góc Truyền Thông

Sự Kiện