SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Khúc xạ – nhãn nhi

KERATOCONUS LÀ GÌ?

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi : Ths.BS Phạm Hồng Dương – Khoa Đơn Nguyên Khúc Xạ bệnh viện Mắt Hà Nội Bệnh

Góc Truyền Thông

Sự Kiện