SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ: GÓI THẦU MUA SẮM TBYT SỐ 01,02 NĂM 2024

Trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh (kèm hồ sơ năng lực chứng minh):

  • Gói thầu số 01: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho Gói thầu: Mua sắm Thiết bị Y tế nguồn Quỹ Phát triển Hoạt động Sự nghiệp.
  • Gói thầu số 02: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thẩm định kết quả LCNT cho Gói thầu: Mua sắm Thiết bị Y tế nguồn Quỹ Phát triển Hoạt động Sự nghiệp.

(Kèm theo thư mời là danh mục được lập kế hoạch).

Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.

Địa chỉ nhận báo giá cạnh tranh:

  • ·Bệnh viện Mắt Hà Nội
  • Phòng/Ban: Khoa Dược
  • Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 02439343900
  • Thư mời đăng tải tại tại https://benhvienmathanoi.gov.vn/
  • Thời hạn cung cấp bản chào giá và hồ sơ năng lực: trước 17h ngày 22/12/2023.

Nội dung báo giá: Thư mời thầu gói thầu 1,2 năm 2024

Bài viết liên quan