SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

VÙNG ĐỎ, VÙNG XANH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 LÀ GÌ ?

Hiện nay, khi đánh giá về mức độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 ở từng khu vực, chúng ta thường nhắc tới vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, vùng xanh. Vậy những vùng này được xác định thế nào?

Theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021, có 4 mức độ nguy cơ được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc:

  • Màu xanh: Mức Bình thường mới.
  • Màu vàng: Mức Nguy cơ.
  • Màu cam: Mức Nguy cơ cao.
  • Màu đỏ: Mức Nguy cơ rất cao.

1. Mức “Nguy cơ rất cao” (vùng đỏ)

Vùng đỏ được xác định khi có một trong số các yếu tố dịch tễ sau:

2. Mức “Nguy cơ cao” (vùng cam)
Những xã, huyện, tỉnh chưa thuộc mức “Nguy cơ rất cao” nhưng được đánh giá là có mức “Nguy cơ cao” khi có một trong số các yếu tố dịch tễ sau:

3. Mức “Nguy cơ” (vùng vàng)
Những xã, huyện, tỉnh chưa thuộc mức “Nguy cơ cao” nhưng được đánh giá là mức “Nguy cơ” khi có một trong số các yếu tố dịch tễ sau:

4. Mức độ bình thường mới (vùng xanh)

 

Bài viết liên quan