SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ: THI CÔNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO KHOA PHÒNG QUÝ III NĂM 2023

Trân trọng kính mời các đơn vị đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá Gói cạnh tranh: Sửa chữa phòng chờ khoa khám bệnh, phòng A.102 Khoa đáy mắt, phòng A.101 – A.207 – A.208 – A.209 và hành lang trước phòng A.209 Khoa tổng hợp năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Hà Nội, 37 Hai Bà Trưng, ​​Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của nơi tiếp nhận báo giá:

  • Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Mắt Hà Nội
  • Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, ​​phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.39343907
  • Thời hạn nhận báo giá: Trước 9h00 ngày 21/8/2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

3. Nội dung yêu cầu báo giá:

cvdi 704 QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu SC khoa KB và các phòng khoa ĐM… cvdi 705 Thư mời báo giá (kèm danh mục chi tiết)

cvdi 705 Thư mời báo giá (kèm danh mục chi tiết)

Bài viết liên quan