SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ: GÓI THẦU SỐ 3 – MUA THỦY TINH THỂ MỀM ĐA TIÊU CỰ CUỐI NĂM 2023, ĐẦU NĂM 2024

Bệnh viện Mắt Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức Mua sắm trực tiếp cho Gói thầu số 3:Mua Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự cuối năm 2023 và đầu năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Hà Nội, 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Họ tên: Ông Nguyễn Xuân Bắc

– Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược

– Số điện thoại: 0984569220

– Địa chỉ email: Bacbvmhn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể lựa chọn các hình thức sau

– Gửi trực tiếp tại địa chỉ:Khoa Dược, Bệnh viện Mắt Hà Nội, đia chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Gửi qua email: Bacbvmhn@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 29 tháng 07 năm 2023 đến trước 17h ngày 07 tháng 08 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2023.

6. Nội dung chi tiết: Cung cấp báo giá TTT đa tiêu cự

Bài viết liên quan