SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ: GÓI THẦU MUA SẮM ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ NĂM 2024

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh, mục đích để xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua điều hòa nhiệt độ của Bệnh viện Mắt Hà Nội năm 2024 cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Hà Nội – 37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

+ Kèm theo thư mời là: Danh mục chi tiết nội dung yêu cầu gói thầu: Mua điều hòa nhiệt độ của Bệnh viện Mắt Hà Nội năm 2024.

+ Địa điểm bàn giao hàng hóa : Tại kho hành chính tầng 3 nhà A Bệnh viện Mắt Hà Nội.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày

+ Báo giá của nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo, thời hạn hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Địa chỉ nhận báo giá cạnh tranh:

– Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Mắt Hà Nội

– Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Người nhận báo giá: Bà Vũ Anh Thư

– Điện thoại: 024.39343907 – 0982123266 – Địa chỉ email: bvmtccb@gmail.com

+ Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa gửi báo giá đồng thời theo 2 hình thức sau: – Gửi qua địa chỉ email: bvmtccb@gmail.com

– Gửi bản cứng trực tiếp tại Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Mắt Hà Nội

+ Thời hạn nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 25/6/2024 đến trước 16h00 ngày 01/7/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

+ Thư mời báo giá được đăng tải tại https://benhvienmathanoi.gov.vn

Trân trọng thông báo./

Bài viết liên quan