SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ -BVM ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội về việc Phê duyệt dự toán, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao hóa chất cuối năm 2022;
Bệnh viện Mắt Hà Nội đề nghị Quý Công ty báo giá các dịch vụ với nội dung như sau:
– Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển … bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
– Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
– Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược
Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 02439343900
Xin chân thành cảm ơn./.

cvdi 342 QĐ phê duyệt dự toán mua sắm cvdi 343 Thư mời

cvdi 342 QĐ phê duyệt dự toán mua sắm

Bài viết liên quan