SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ – GÓI THẦU SỐ 19, 20, 21, 22, 23

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh (kèm hồ sơ năng lực chứng minh):

  • Gói thầu số 18: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho Gói thầu số 14: Mua Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự
  • Gói thầu số 19: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thẩm định kết quả LCNT cho Gói thầu số 14: Mua Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự.
  • Gói thầu số 20: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho Gói thầu số 15: Mua Thủy tinh thể mềm, đa tiêu cự.
  • Gói thầu số 21: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thẩm định kết quả LCNT cho Gói thầu số 15: Mua Thủy tinh thể mềm, đa tiêu cự.
  • Gói thầu số 22: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho Gói thầu số 16: Mua Thủy tinh thể đặc biệt đơn tiêu kéo dài dải tiêu cự.
  • Gói thầu số 23: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thẩm định kết quả LCNT Gói thầu số 16: Mua Thủy tinh thể đặc biệt đơn tiêu kéo dài dải tiêu cự.

(Kèm theo thư mời là dự toán, cấu hình thông số kỹ thuật được phê duyệt)

Lưu ý: Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả chi phí kèm theo.

Địa chỉ nhận báo giá cạnh tranh:

  • Bệnh viện Mắt Hà Nội
  • Phòng/Ban: Khoa Dược
  • Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 02439343900

Trân trọng thông báo./.

cvdi 595 Thư mời tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh

Bài viết liên quan