SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ – GÓI THẦU SỐ 03

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh (kèm hồ sơ năng lực, kinh nghiệm chứng minh):

+ Gói thầu số 03: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá để xây dựng giá kế hoạch cho Gói thầu: Mua sắm Thiết bị Y tế nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

(Kèm theo thư mời là dự toán, cấu hình thông số kỹ thuật được phê duyệt)

Lưu ý: Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả chi phí kèm theo.

Địa chỉ nhận báo giá cạnh tranh:

  • Bệnh viện Mắt Hà Nội
  • Phòng/ ban: Khoa Dược
  • Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 02439343900

Trân trọng thông báo./.

cvdi 440 Thư mời các đơn vị cung cấp chào giá

cvdi 583 QĐ phê duyệt danh mục cấu hình thông số KT gói thầu mua sắm TBYT nguồn NSNN 2022

cvdi 584 Thư mời

Bài viết liên quan