SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ: GÓI THẦU SỐ 01

Bệnh viện Mắt Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Gói thầu số 01: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Bo mạch điều khiển máy tính (Carrier Print) sử dụng cho máy phẫu thuật Phaco kèm cắt dịch kính Model: OS4 với nội dung cụ thể như sau: Yêu cầu báo giá – Gói thầu số 01

(Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Xuân Bắc – Phó trưởng khoa Dược Bệnh viện Mắt Hà Nội

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bệnh viện tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

  • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Mắt Hà Nội, 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nhận qua email: Bacbvmhn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 23 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023

 

Bài viết liên quan