SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh (kèm hồ sơ năng lực chứng minh) để BV xây dựng giá khái toán các Trang TBYT sau (có danh mục kèm theo):

Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.

Địa chỉ nhận báo giá cạnh tranh:

  • Bệnh viện Mắt Hà Nội
  • Phòng/Ban: Phòng TCKT.
  • Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 02439343900
  • Thư mời đăng tải tại tại https://benhvienmathanoi.gov.vn/

Trân trọng thông báo./.

Thư mời báo giá

Bài viết liên quan