SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CUNG CẤP TÀI LIỆU, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà Cung cấp Trang thiết bị Y tế

Căn cứ Hợp đồng tư vấn giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội và Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH Tin học Thương mại Công nghệ và Tư vấn ICT về việc tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Tin học Thương mại Công nghệ và Tư vấn ICT đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục trang thiết bị y tế cho dự án nói trên. Chúng tôi mong muốn được tiếp nhận các báo giá của các đơn vị có đủ điều kiện cung cấp để làm cơ sở tham khảo cho dự toán hạng mục trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD Công trình Dân Dụng Thành Phố Hà Nội

2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Hà Nội

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Mắt Hà Nội, 37 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29/12/2023.

*Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: Theo phụ lục I đính kèm

2. Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện Mắt Hà Nội – phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3. Thời gian giao hàng dự kiến: khoảng 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và theo tiến độ thực hiện dự án. Thời gian gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: >= 06 tháng. Bảo trì trong thời gian bảo hành: <=3 tháng/lần.

4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định của Chủ đầu tư và tiến độ giải ngân của dự án.

5. Các yêu cầu khác:

  •  Báo giá theo mẫu báo giá quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
  • Các đơn vị chào rõ: Model/Ký mã hiệu; Hãng/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu; Mã số kê khai giá theo NĐ98; Giá trúng thầu công khai trên cổng thông tin BYT theo TT14 hoặc hợp đồng tương tự (nếu có).
  • Hãng sản xuất, Nhà cung cấp (sau đây gọi tắt là các đơn vị) phải lập bảng đáp ứng tính năng kỹ thuật chi tiết của hàng hoá theo mẫu phụ lục II, thiết bị do đơn vị chào đảm bảo theo đúng thứ tự so với yêu cầu của đơn vị tư vấn tại Phụ lục I.
  • Đơn vị tư vấn đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá, thiết bị của các đơn vị chào dựa trên bảng kê khai thông số kỹ thuật do đơn vị tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các nội dụng kê khai.
  • Yêu cầu cấu hình cơ bản nêu tại phụ lục III là các yêu cầu cơ bản tham khảo để đơn vị tư vấn xây dựng cấu hình và dự toán thiết bị. Các đơn vị có thể chào loại thiết bị, hàng hoá tương đương hoặc tốt hơn đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu kỹ thuật chuyên môn của đơn vị sử dụng.
  • Trường hợp thiết bị, hàng hoá của đơn vị chào không đáp ứng đủ cấu hình cơ bản theo yêu cầu, Đơn vị tư vấn đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng, Đơn vị tư vấn sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu các yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng nhiều đến tính năng, công dụng của thiết bị, Đơn vị tư vấn sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị để phù hợp với thực tế thiết bị, hàng hoá trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và định mức mua sắm của dự án.
  • Để đánh giá đáp ứng về cấu hình kỹ thuật cơ bản của hàng hoá, thiết bị do các đơn vị chào giá so với yêu cầu cơ bản của dự án, kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm theo đúng các hướng dẫn, yêu cầu tại các phụ lục đính kèm thông báo này. Các báo giá không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu tại các phụ lục thì đơn vị tư vấn không đủ căn cứ để tổng hợp xem xét, lựa chọn.
  • Các đơn vị cung cấp bảng chào báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc được người đại diện theo pháp luật uỷ quyền và được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào cấu hình, thông số kỹ thuật.

Bệnh viện Mắt Hà Nội rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp trang thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hường: 0904898708 hoặc Mr Bắc: 0984569220.

File đính kèm:cvdi 1243 TB về việc cung cấp tài liệu và báo giá xây dựng dự toán

Bài viết liên quan