SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THÔNG BÁO: MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

Trân trọng kính mời các đơn vị nhà thầu đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh hàng hóa vật tư (gồm cả những vật tư đăng ký lưu hành dưới dạng trang thiết bị y tế và những vật tư y tế khác), hóa chất để Bệnh viện Mắt Hà Nội xây dựng dự toán cho kế hoạch đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi năm 2022.

Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.

  • Bệnh viện Mắt Hà Nội
  • Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 02439343900
  • Thời hạn nhận báo giá: trước 17h00 ngày 23/11/2021

Bài viết liên quan