SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Tháng Mười Một 1, 2021

THÔNG BÁO: MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

Trân trọng kính mời các đơn vị nhà thầu đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh hàng

Góc Truyền Thông

Sự Kiện