SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Ngày 28/12/2020 Sở Y tế Hà Nội có Quyết định 2164/QĐ-SYT phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019  và Công văn số 15028/SYT-TCCB về việc tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương và quản lý viên chức sau tuyển dụng :

Bài viết liên quan