SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

phẫu thuật lác

LÁC – KHI NÀO NÊN PHẪU THUẬT?

Theo thống kê, ở Việt Nam có khoảng 2-3 triệu người bị lác. Đáng nói là tình trạng lác ở trẻ em ngày càng tăng

Góc Truyền Thông

Sự Kiện