SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

khô mắt

KHÔ MẮT

Hội chứng khô mắt là một bệnh lý đa yếu tố của bề mặt nhãn cầu. Đây là một trong những vấn đề về mắt

Góc Truyền Thông

Sự Kiện