SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

hắc võng mạc trung tâm thanh dịch

BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi : BSCKII Nguyễn Mạnh Hải – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp bệnh viện Mắt Hà

Góc Truyền Thông

Sự Kiện