SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

SỰ KIỆN: HỘI THẢO CRAVY TALKS 2022 – NHIỄM TRÙNG BỀ MẶT NHÃN CẦU

Cravy Talks 2022 là chương trình kết hợp cả “lý thuyết” và “thực tế” trên bệnh nhân nhiễm trùng bề mặt nhãn cầu.

Hội thảo tạo ra diễn đàn trao đổi giữa chuyên gia Kết Giác Mạc với 4 đầu cầu bệnh viện: Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm Mắt – Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Mắt Hưng Yên và đặc biệt là sự kết nối trực tuyến với bác sĩ nhãn khoa trên cả nước.

Landing page: https://cravytalks.vn/
Link đăng ký:https://bit.ly/cravytalks2022

Thời gian: 14:00 – 16:30, THỨ SÁU, 17/06/2022.
Hình thức: trực tuyến qua Zoom.

Bài viết liên quan