SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NĂM 2022

Ngày 26/01/2022, bệnh viện Mắt Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị cán bộ, viên chức người lao động được tổ chức hàng năm là một hoạt động mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để bệnh viện nhìn lại kết quả hoạt động của năm vừa qua và đặt ra giải pháp, phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho năm mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động cùng nâng cao trách nhiệm, góp phần xây dựng phát triển bệnh viện.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và nhất trí cao, Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022 của bệnh viện Mắt Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp, trên tinh thần phát huy dân chủ, công khai và minh bạch.100% cán bộ, viên chức, người lao động tham dự thống nhất nội dung Hội nghị và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đây là cơ sở, tiền đề để tất cả cán bộ, viên chức, người lao động đề ra mục tiêu, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022./

 

 

Bài viết liên quan