SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, kế hoạch số 30-KH/ĐU của Đảng uỷ bệnh viện Mắt Hà Nội về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Mắt Hà Nội nhiệm kỳ 2022- 2025, từ ngày 17/8 đến 19/8/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Mắt Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ có đồng chí Nguyễn Xuân Tịnh – Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc bệnh viện; đồng chí Phạm Thị Hồng Lê – Phó giám đốc bệnh viện- Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí Cấp uỷ các Chi bộ….
Đảng bộ Bệnh viện Mắt Hà Nội có 03 Chi bộ trực thuộc với 47 đảng viên, trong đó có 44 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị.
Tại đại hội các chi bộ thực hiện 02 nội dung chính: (1) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. (2) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh – Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các văn kiện được trình tại Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 2022 ; Dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội các chi bộ được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2022, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Bệnh viện đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ chính trị. Kết quả đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Chi ủy, Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quận uỷ Hoàn Kiếm, Đảng ủy Bệnh viện đến từng đảng viên. Chi ủy, chi bộ đã xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc Chi bộ; chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, quy định của Đảng ủy Bệnh viện; phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Chi ủy và từng đảng viên. Chi bộ chấp hành đúng quy định về chế độ sinh hoạt định kỳ, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Chi bộ. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể được Chi bộ quan tâm, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, các Chi bộ đều được Đảng ủy Bệnh viện xếp loại “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” , không có chi bộ yếu kém.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến với đại hội; Đại hội được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Tịnh – Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc Bệnh viện. Đại hội các chi bộ đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Bệnh viện Mắt Hà Nội.

TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh – Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc bệnh viện chúc mừng Chi ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025

Với tinh thần trách nhiệm, các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội các chi bộ cũng thống nhất lựa chọn, bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể.

Các chi bộ tổ chức thành công đại hội

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Mắt Hà Nội đã được tổ chức thành công tốt đẹp với quyết tâm nỗ lực phát huy thành tích, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Mắt Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Đỗ – CTXH

 

Bài viết liên quan