SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

CÁCH PHÁ VỠ CHUỖI LÂY TRUYỀN COVID 19

Dù bạn ở đâu hay bạn là ai thì mỗi chúng ta đều có thể góp phần phá vỡ chuỗi lây truyền của COVID19. Sau đây là các cách mà bạn có thể làm để bảo vệ bản thân và mọi người!

Bài viết liên quan