SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI ÁP DỤNG THÔNG TUYẾN BẢO HIỂM Y TẾ

Kể từ ngày 01/01/2021, tất cả bệnh nhân có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, nếu điều trị nội trú thì được quỹ BHYT thánh toán 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014: “Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều này cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước”.

Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT, có thẻ BHYT, không cần giấy chuyển viện mà vẫn được khám chữa bệnh (KCB) và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở KCB tuyến tương đương trên toàn quốc, được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyến). 

Với phương châm ” Ánh sáng của bạn, tâm nguyện của chúng tôi”, khi bệnh nhân đến với Bệnh viện Mắt Hà Nội không có sự phân biệt đối tượng BHYT hay Dịch vụ, chỉ có 01 đối tượng duy nhất là KHÁCH HÀNG, được sử dụng tất cả các dịch vụ tiện ích từ dịch vụ kỹ thuật cơ bản đến dịch vụ kỹ thuật cao cùng đội ngũ bác sĩ chuyên gia nhãn khoa hàng đầu. 

 

Bài viết liên quan