SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

BẢNG GIÁ THỦY TINH THỂ SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT THAY TTT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO

Áp dụng từ ngày 14/12/2020                                                   ĐVT : đồng

STT MÃ THỦY TINH THỂ Giá trúng thầu BHXH thanh toán Giá thu bệnh nhân có BHYT Giá thu bệnh nhân không có BHYT
1 Loại Acrysoft  Cachet Phakic 26.400.000 26.400.000 26.400.000
2 Loại Acrysoft TFNT00 23.460.000 3.000.000 20.460.000 23.460.000
3 Loại Acrysoft 3 tiêu cự Pod F ( Fine vision) 21.000.000 3.000.000 18.000.000 21.000.000
4 Loại Acrysoft Isopure 123 8.850.000 3.000.000 5.850.000  8.850.000
5 Loại Acrysoft Synthesis Plus (PYPLUS) 5.900.000 3.000.000 2.900.000 5.900.000
6 Loại Acrysoft đơn tiêu cự Rayone Aspheric 3.000.000 3.000.000 3.000.000
7 Loại Acrysoft Intraocular Lens Sensa 1-piece IOL 3.000.000 3.000.000 3.000.000
8 Loại Acrysoft IQ SN60WF ( Alcon mỹ) 3.550.000 3.000.000 550.000 3.550.000
9 Loại Acrysoft Hoya iSert 151 2.980.000 2.980.000 2.980.000
10 Loại Acrysoft  Micropure 123 (Bỉ) 3.500.000 3.000.000 500.000 3.500.000
11 Loại TTT Omni 610.000 610.000 610.000
11 Loại Acrysoft Acriva UD 613 2.990.000 2.990.000 2.990.000
12 Loại Focus force ( Ba lan) 3.000.000 3.000.000 3.000.000
13 Loại Acrysoft Aquafree Yellow Preloaded 3.600.000 3.000.000 600.000 3.600.000
14 Loại Acrysoft RAO800C 3.600.000 3.000.000 600.000 3.600.000
15 Loại Acrysoft FOCUSforce Aspheric (AS60125) 3.000.000 3.000.000 3.000.000
16 Loại Acrysoft một mảnh SlimFold Flex-600 1.360.000 1.360.000 1.360.000
 

DỊCH NHẦY

( Thu theo thực tế sử dụng của bệnh nhân căn cứ theo chỉ định của Bác sĩ.)

 

STT LOẠI DỊCH NHẦY (Hộp chứa xilanh) BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ BHYT BỆNH NHÂN BHYT
1 I – Visc 2.0 330.000 180.000
     

* Chú ý : – Khi ra viện bệnh nhân sẽ được thanh toán chế độ theo đúng quy định của Bộ Y Tế và BHXH.

Bài viết liên quan