SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

Tháng Ba 30, 2023

BỆNH SỤP MI MẮT

Sụp mi là tình trạng mi trên bị sa xuống thấp hơn bình thường, có thể không gây mù lòa nhưng làm giảm chức năng

Góc Truyền Thông

Sự Kiện