SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

July 28, 2021

VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi : BS. Phạm Văn Nguyên – Khoa Kết Giác Mạc bệnh viện Mắt Hà Nội I. ĐỊNH

Góc Truyền Thông

Sự Kiện