28 Tháng Mười Hai, 2020

Thành tích


THÀNH TÍCH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI 

Huân chương Hạng Ba năm 1983

Huân chương hạng Ba năm 1981

Huân chương Hạng Nhì năm 2005

Lễ đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2005)

 

TỔNG HỢP THÀNH TÍCH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

1.Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số quyết định
2003 Bệnh viện xuất sắc toàn diện Quyết định số 1646/QĐ-BYT ngày 11/5/2004
2004 Bệnh viện xuất sắc toàn diện Quyết định số 234/QĐ-BYT ngày 22/2/2005
2005 Bệnh viện xuất sắc toàn diện Quyết định số 94/QĐ-BYT ngày 12/11/2006
2005

 

Thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000 đến năm 2004 Quyết định số 907/2005/QĐ/CTN ngày 17/8/2005
2006 Bệnh viện xuất sắc toàn diện Quyết định số 105/QĐ-BYT ngày 12/1/2007
2007 Bệnh viện xuất sắc toàn diện Quyết định số 236/QĐ-BYT ngày 21/1/2008
2008 Bệnh viện xuất sắc toàn diện Quyết định số 229/QĐ-BYT ngày 2/2/2009
2009 Bệnh viện xuất sắc toàn diện Quyết định số 600/QĐ-BYT ngày 12/2/2010
2010 Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 181/QĐ-TCCB-SYT ngày 16/2/2011
2011 Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc Quyết định số 198/QĐ-CĐN ngày 20/12/2011
2012 Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua ngành y tế Quyết định số 12/QĐ-CĐN ngày 22/1/2013
2013 Công đoàn cơ sở vững mạnh Quyết định số 260/QĐ-CĐN ngày 30/12/2013
2014 Công đoàn cơ sở vững mạnh Quyết định số 246/QĐ-CĐN ngày 8/12/2014
2015 Thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Sở y tế Hà Nội Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 11/3/2015
2015 Khen tập thể đã có thành tích nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Mắt Hà Nội Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 31/7/2015

 

2.Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Quyết định số
2003 Bằng khen Quyết định số 1646/QĐ-BYT ngày 11/5/2004
2004 Bằng khen Quyết định số 234/QĐ-BYT ngày 22/2/2005
2005 Bằng khen Quyết định số 94/QĐ-BYT ngày 12/11/2006
2005 Huân chương lao động hạng hai Quyết định số 907/2005/QĐ/CTN ngày 17/8/2005
2006 Bằng khen Quyết định số 105/QĐ-BYT ngày 12/1/2007
2007 Bằng khen Quyết định số 236/QĐ-BYT ngày 21/1/2008
2008 Bằng khen Quyết định số 229/QĐ-BYT ngày 2/2/2009
2009 Bằng khen Quyết định số 600/QĐ-BYT ngày 12/2/2010
2010 Tặng danh hiệu Quyết định số 181/QĐ-TCCB-SYT ngày 16/2/2011
2011 Giấy khen Quyết định số 198/QĐ-CĐN ngày 20/12/2011
2012 Giấy khen Quyết định số 12/QĐ-CĐN ngày 22/1/2013
2013 Giấy khen Quyết định số 260/QĐ-CĐN ngày 30/12/2013
2014 Giấy khen Quyết định số 246/QĐ-CĐN ngày 8/12/2014
2015 Bằng khen Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 11/3/2015
2015 Bằng khen Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 31/7/2015