SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

giác mạc

THOÁI HÓA GIÁC MẠC

Thoái hóa giác mạc là sự tổn thương xuất hiện ở những bệnh nhân đã trưởng thành do sự thoái triển của mô tế bào

Góc Truyền Thông

Sự Kiện