BSCKI VŨ THỊ HỒNG CẨM

Chức vụ : Trưởng khoa Kết Giác Mạc

 Chuyên ngành : Nhãn khoa

Quá trình đào tạo: 

Thế mạnh chuyên môn: Khám và điều trị bệnh lý Kết Giác Mạc