Dịch kính võng mạc

VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Viêm màng bồ đào là tình trạng sưng và kích ứng (viêm) bên trong mắt. Tình trạng này thường ảnh hưởng đến lớp giữa của mắt (màng bồ đào), là lớp được cấu tạo từ 3 phần: Mống mắt: là phần tạo nên màu mắt; Thể mi: là cơ vòng nhỏ nằm sau mống mắt […]

18 Tháng Một, 2021