SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ THỦY TINH THỂ – CHẤT NHẦY SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT PHACO

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ THỦY TINH THỂ – CHẤT NHẦY
Căn cứ theo Quyết định 670/ QĐ-BVM ngày 09/09/2022; Quyết định 711/ QĐ-BVM ngày 20/09/2022; Quyết định 713/ QĐ-BVM ngày 21/09/2022
STT Tên hàng  Đơn vị tính Nước sản xuất Đơn giá BHYT chi trả Bệnh nhân chi trả
I Thủy tinh thế
1 TTT nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự Isopure 123 kèm dụng cụ đặt nhân chiếc PhysIOL S.A/ Bỉ 8.850.000 3.000.000 5.850.000
2 TTT mềm Tecnis Eyhance  chiếc AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ 5.200.000 3.000.000 2.200.000
3 TTT nhân tạo mềm Synthesis Plus (PYPLUS) chiếc Cutting Edge S.A.S / Pháp 5.700.000 3.000.000 2.700.000
4 TTT nhân tạo Diff-aAY chiếc Human Optics AG – Đức 8.800.000 3.000.000 5.800.000
5 TTT nhân tạo mềm ba tiêu cự Pod F (Fine Vision) chiếc PhysIOL S.A – Bỉ 20.990.000 3.000.000 17.990.000
II Chất nhầy
1 Chất nhầy phẫu thuật  i-Visc 2.0 hộp Đức 330.000
2 Chất nhầy phẫu thuật i-Visc 1.4 hộp Đức 556.500
3 Chất nhầy phẫu thuật  Protectalon 1.8% hộp Hà Lan 460.000

Bài viết liên quan